Ogłoszenia

Pobrano ze stron ZG PZW.
Dnia 15 lutego 2021 10:25-Informacja na temat rozgrywania zawodów.
Szanowny Panie,
Przedstawiam poniżej stanowisko Departamentu Prawnego Ministerstwa Sportu w sprawie możliwość organizowania amatorskiego sportu wędkarskiego w obecnym stanie prawnym.
Uprzejmie informujemy, że obowiązujące od dnia 28 grudnia 2020 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91, 153, 207, 253 i 267) w przepisach § 10 ust. 15 pkt 1-10 stanowi, iż do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);
8) obiektów sportowych na otwartym powietrzu;
9) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;
10) basenów.
W związku z powyższymi regulacjami należy przyjąć, że dopuszczalne jest prowadzenie działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej ujętej w dziale 93.0 PKD – obejmującej m.in. podklasę 93.12.Z Działalność klubów sportowych (zawodowych i amatorskich) oraz podklasę 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem (w tym działalność wspomagającą łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne) – wyłącznie na wskazanych powyżej warunkach.
Okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 15 pkt 1–7, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy (§ 10 ust. 16 ww. rozporządzenia RM).
W pozostałym zakresie prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest w okresie od 28 grudnia 2020 r. do Maja 2021 r. niedopuszczalne.
pzdr Wojciech Dobrowolski - naczelnik wydziału
Wydział Upowszechniania Sportu w Społeczeństwie, Departament Sportu dla Wszystkich
ps.
Szanowni Koledzy czekamy na lepsze czasy, narazie możemy spotkać się prywatnie i powędkować dla treningu i rekreacji.

W Legionowie ul. Zwycięstwa 4 Otwarte od 13.04 . karzdy wtorek w godz. 17.00 - do 19.00


Zapraszamy codziennie w godz. 8.00 -17.00 na stanicę koła Zegrze Rybaki 11A

PROSIMY O UMIESZCZENIE DOKUMENTÓW WĘDKARSKICH
W WRAZ Z ODLICZONĄ KWOTĄ ( SKŁADKA NORMALNA 250,- SKŁADKA ULGOWA
125,- ) W SPECJALNIE PRZYGOTOWANEJ PRZEZ KOŁO TOREBCE STRUNOWEJ DOSTĘPNYCH NA STANICY . NASTĘPNIE
PROSZĘ ZADZWONIĆ NA TELEFON I PODAĆ PRACOWNIKOWI STANICY PRZYGOTOWANĄ TOREBKĘ PRZEZ FURTKĘ.
PROSIMY POCZEKAĆ NA ZEWNATRZ.

WARUNKI ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB WYSOKOŚĆ SKŁADEK I ULG ORAZ ZASADY WĘDKOWANIA W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO PZW w 2021 ROKU

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI -  531 195 785.
Zarząd Koła PZW NR 13 W Legionowie, informuje iż istnieje możliwość opłacenia składek koła PZW NR 13 W LEGIONOWIE  za pomocą strony :
UWAGA !!! Bardzo ważne jest aby zaznaczyć :  Koło PZW nr 13 Legionowo 
Regulamin dostępny :
   

Przypominamy o obowiązku opłaty za port do 30 Kwietnia 2021 , po tym terminie będzie naliczona opłata 150 zł za każdy rozpoczynający miesiąc zgodnie zapisem w Umowie.

Cennik na 2021 taki sam   Pełny cennik.2020 r.  

Stanica Koła PZW nr 13  Zegrze Południowe ul.Rybaki 11 a

Tel. 505187339 - Skarbnik koła numer 13 

Tel. 790023291 Egzaminy na kartę wędkarską

Tel. Bosman - 531195785 kol. Andrzej

 „Jednocześnie informujemy że wymogi dotyczące trzymania dystansu między ludźmi oraz noszenia maski na terenie Stanicy i w porcie będą egzekwowane z całą stanowczością. Stosujmy się to zasad izolacji aby nie doszło do zakażenia osób przebywających lub pracownika Stanicy co jak wiadomo wiązałoby się ewentualną  kwarantanną stanicy i jej możliwym zamknięciem na pewnie czas.”

Zawody Zostają Odwołane   w dniu 14.03.2020

"Decyzja ta ma na celu ochronę ludzkiego życia i zdrowia jak również ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się epidemii Koronowirusa"

Zarząd Koła PZW nr 13 zaprasza koleżanki i kolegów wędkarzy z naszego koła
na GPX 4 Spinningowe Koła Nr 13.

Zawody odbędą się w dniu 28.09.2019

Zbiórka zawodników o godz. 6.00 w stanicy naszego koła Zegrze ul. Rybaki 11A.
Zapisy do dnia 25.09.2019r do godz.10-stej
tel.790023291 lub - pocztą elektroniczną  kapitan.sportowy@pzw13.pl

        Zawodnicy startujący w zawodach muszą mieć wniesione opłaty na 2019r w Kole nr 13

Zarząd Koła PZW nr 13 w Legionowie zastrzega możliwość odwołania zawodów.
Serdecznie zapraszamy.

 Praca w Stanicy Koła

Zarząd Koła PZW nr 13 w Legionowie zatrudni pracowników lub małżeństwo do pracy w stanicy wędkarskiej w Zegrzu,
mile widziani emeryci.
Na miejscu możliwe mieszkanie służbowe.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 501-093-779

 

Stanica w "pigułce"

Rezerwacja łodzi 2021

Godziny otwarcia:
Maj: 5:00 - 21:00
Czerwiec-Lipiec: 5:00 - 22:00 
Sierpień: 5:00 - 21:00
Wrzesień: 6:00 - 20:00
Październik: 6:00 - 18:00
Listopad: 6:00 - 17:00
Grudzień: 7:00 - 17:00
Podstawowe ceny:
"Uwaga Cennik Usług Stanicy na rok 2021r ."
Pełny cennik.2020 r.
Telefon Stanica 
22-782-25-62 - Telefon Bosman - 531195785 kol. Andrzej
Adres: ul. Rybaki 11a, Zegrze
Mapka

 
 

Sprzedaż znaków na 2021 r.

Zarząd Koła PZW nr 13 w Legionowie informuje,
że w roku 2021 znaki wędkarskie PZW będą dystrybuowane w :

W Legionowie ul. Zwycięstwa 4

W stanicy koła PZW 13 Zegrze ul. Rybaki 11A

Opłata za zezwolenie na wody nizinne  :

               normalna - 250 zł

                 ulgowa  - 125 zł

         

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień urządzenia dotyczących cookies. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce plików cookies przeczytaj: Polityka Plików Cookies.

  Akceptuję pliki Cookies z tej strony.